Recent Posts

header ads

Download RuntimePack 18.7.18 Full (x86/x64) – Sửa lỗi hệ thống miễn phí

RuntimePack là một gói thời gian chạy hoàn chỉnh triển khai các thư viện và thành phần bị thiếu để khắc phục các lỗi ứng dụng hoặc Windows phổ biến nhất. Với phần mềm này, bạn có thể cài đặt nhiều phiên bản của Microsoft Visual C ++ Redistributable Package trong một lần, cũng như nhiều tệp DLL và OCX bị thiếu hoặc không được đăng ký đúng cách. Nó bao gồm cả phiên bản x86 và x64 của Microsoft Visual C ++ Redistributable Package từ năm 2005 cho đến phiên bản mới nhất.

Download RuntimePack 18.7.18 Full (x86/x64) – Sửa lỗi hệ thống miễn phí

RuntimePack cung cấp cho bạn một gói dễ sử dụng để giúp bạn giải quyết tất cả các vấn đề về Windows hoặc ứng dụng nhất. Chương trình này cho phép bạn sửa chữa tất cả những vấn đề này một cách dễ dàng, mà không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm tất cả các điều kiện tiên quyết trực tuyến, tải xuống và cài đặt chúng từng cái một. RuntimePack Full bổ sung thêm một thư viện thời gian chạy bổ sung và các thành phần được đề nghị để cài đặt trong Windows, tốn ít thời gian hơn và đơn giản hơn việc cài đặt các thành phần riêng lẻ.

Các tính năng chính:

  • Hỗ trợ cả phiên bản Windows x86 và x64

  • Đơn giản hơn so với cài đặt các thành phần riêng lẻ

  • Khắc phục tất cả các lỗi ứng dụng hoặc Windows phổ biến

  • Cài đặt nhiều phiên bản của C ++ Redist trong một lần

  • Bao gồm nhiều tệp DLL và các thành phần OCX

  • Và nhiều hơn nữa.


Có gì mới trong RuntimePack 18.7.18 :

  • Sửa lỗi và cải tiến khác.


Download RuntimePack 18.7.18 Full (x86/x64)


Link tải Speed

Link Fshare.vn

Password: thuthuat.dianguc.info

Hướng dẫn cài đặt

  1. Tải và giải nén tập tin

  2. Mở cài đặt và thưởng thức


Chúc bạn thành công!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét